กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์16 มิ.ย. 2560 01:34โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันอาทิตย์ที่  4  มิถุนายน  2560  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย  เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้พบกัน  ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนในปกครอง 
 
Comments