กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์1 ก.ค. 2558 08:14โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาเป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมก็ได้มีการอ่านสาสน์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทั้งหลาย และในกิจกรรมก็ได้มีการนำเสนอผลงานโทษจากสิ่งเสพติดทุกประเภทจากนักเรียนแต่ล่ะห้องของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และได้มีการแสดงดนตรีรณรงค์ต้านยาเสพติดให้นักเรียนได้หันมาเล่นดนตรีกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดเพื่อจะได้พัฒนาประเทศชาติให้พ้นจากภัยยาเสพติดต่อไปในอนาคต


Comments