โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

โพสต์22 พ.ย. 2559 18:22โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 19:59 ]
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประกอบด้วยกิจกรรมทำความดีด้วยกาย การทำความดีด้วยใจ และการทำความดีด้วยวาจา นอกจากนี้ผู้บริหารและคณะครูร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Comments