กิจกรรมแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา2558

โพสต์14 ม.ค. 2559 02:03โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2559 02:04 ]
8 มกราคม พ.ศ 2558 ขอขอบพระคุณ ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนภู่วิทยา อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และเปิดโรงเรียนธนาคารภู่วิทยา อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอโนนแดง กว่า 900 คนร่วมกิจกรรม
Comments