กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนเสิงสาง

โพสต์4 ส.ค. 2560 07:41โดยSoengsang School
ผู้อำนวยการรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนเสิงสาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียนรักการอ่าน และเข้ามาศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุด โดยจัดแสดงนิทรรศการหนังสือที่น่าสนใจ ผลงานนักเรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก มอบเกียรติบัตรให้ครู และนักเรียน ที่เป็นยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 Comments