กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์20 ส.ค. 2560 20:37โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไลได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี


Comments