กิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์ - วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รองประสงค์ รุ่นใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา2 เและคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ในชั่วโมงเรียนสุดท้ายของวันศุกร์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยจัดตารางเรียนไว้ ในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์

โพสต์10 ก.ค. 2563 06:35โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments