กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์22 พ.ย. 2558 19:09โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  19  พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมถนนปลอดภันในสถานศึกษา  ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)  ให้ความรู้เรื่องการประกันภัย  สถานตำรวจภูธรปักธงชัย  ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร  และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จำกัดComments