กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์29 มิ.ย. 2558 02:10โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติ จากท่านรองเรวดี พักเย็น เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Comments