กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์8 มิ.ย. 2557 08:50โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช 2557 พร้อมแจกทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนให้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาเล่าเรียนให้ได้ความรู้และมีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Comments