กิจกรรมวันครู 2558 โรงเรียนพิมายวิทยา

โพสต์3 ก.พ. 2558 20:02โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2558 20:43 ]
งานวันครู 2558
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาพิมาย ร่วมกับ สมาคมครูพิมาย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2558  ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมปาจิต โรงเรียนพิมายวิทยา โดยมี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของคุรุสภา ประจำปี 2557 รางวัลครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 รางวัล Obec Award รางวัลบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลพิมาย รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่ฯ และ รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา...
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม www.pm.ac.th
ครูพัชรนันท์ / รายงาน
ą
โรงเรียน พิมายวิทยา,
3 ก.พ. 2558 20:02
ą
โรงเรียน พิมายวิทยา,
3 ก.พ. 2558 20:02
ą
โรงเรียน พิมายวิทยา,
3 ก.พ. 2558 20:02
ą
โรงเรียน พิมายวิทยา,
3 ก.พ. 2558 20:02
ą
โรงเรียน พิมายวิทยา,
3 ก.พ. 2558 20:02
Comments