กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนพิมายวิทยา

โพสต์13 ส.ค. 2557 23:23โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพิมายวิทยา ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
โดยมีท่านผอ.ประจักษ์  ธีรพงศธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร
 แม่ดีเด่นให้แก่ คุณครูสุนิภา  ตั้งก้องเกียรติ  
พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับลูกกตัญญู กิจกรรมลูกไหว้แม่ผู้มีพระคุณ 

ชมภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม www.pm.ac.th
พัชรนันท์ / รายงาน

Comments