กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนเมืองคง

โพสต์2 ส.ค. 2559 20:15โดยโรงเรียน เมืองคง
            วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเมืองคงจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยกิจกรรมการร้องเพลง กิจกรรมการตอบคำถามโดยนายสุพล เชื่อมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง ได้ให้ข้อคิดเห็นกับนักเรียนในวันภาษาไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง
Comments