กิจกรรมวันสุนทรภู่ 57

โพสต์8 ก.ค. 2557 20:13โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
โรงเรียนพิมายวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงครูกวีเอก ที่สร้างผลงานไว้มากมาย ในวันที่  26  มิถุนายน  2557   ทั้งนี้มีนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ พูดสุนทรพจน์  บทอาขยาน และการแสดงจากนักเรียนชั้นต่างๆ ประกวดนางในวรรณคดี และไฮไลท์ของงาน ลิเกจากคณะภาษาไทยบันเทิงศิลป์ ได้แสดงอย่างเต็มความสามารถฝึกซ้อมนับเดือน กว่าจะมาเป็นผลงานให้ได้ชื่นชม ขอขอบผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้งานนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยดี... 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  www.pm.ac.th
Comments