กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์27 มิ.ย. 2557 16:41โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี

วันที่  26  มิถุนายน  2557  โรงเรียนสมเด้จพระธีรญาณมุนีจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  นางอรทัย  พยัคฆ์มะเริง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมมีมากมายหลากหลาย  นักเรียนได้รับความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดีสำหรับงานนี้


ą
1.jpg
(119k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
10.jpg
(48k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
11.jpg
(57k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
12.jpg
(36k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
2.jpg
(74k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
3.jpg
(70k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
4.jpg
(70k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
5.jpg
(66k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
7.jpg
(66k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
8.jpg
(68k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
ą
9.jpg
(40k)
โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี,
27 มิ.ย. 2557 16:41
Comments