กิจกรรมวันสุนทรภู่โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์1 ก.ค. 2558 08:17โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสวนสนามลูกเสือและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมก็ได้มีการจัดการแสดงละครเวทีในเรื่องพระอภัยมณี มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงในวรรณคดี กิจกรรมการแต่งกายเหมือนตัวละครในวรณคดี กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมอ่านทำนองเสนาะ และกิจกรรมแฟนพันธ์แท้สุนทรภู่ ซึ่งแต่ล่ะกิจกรรมก็ได้สร้างความสนุกสนานเฮฮ่า ให้กับนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างมากและยังปลูกฝั่งให้นักเรียนรักในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทยและได้ช่วงกันอนุรักษ์ผลงานของท่านสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกของโลกให้อยู่คู่กับศิลปะและวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยสืบต่อไป

 
Comments