กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์1 มิ.ย. 2558 20:31โดยมิตรภาพวิทยา Mittrapap
ในวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดบ้านดอนยาว  ตำบลดอนยาวใหญ่  
อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา

Comments