กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนเทพาลัย

โพสต์20 ส.ค. 2560 15:53โดยโรงเรียน เทพาลัย
     โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.ชูชาติ อยู่สอาด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งแขันจรวจขวดน้ำ การแข่งขันวาดภาพ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-ม.5  โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความรู้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทพาลัย

Comments