กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี @สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์23 พ.ย. 2558 01:57โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ระหว่างวันที่  18 - 20  พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ณ  ค่ายกิตตินันท์  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
  
 
 
 
 


Comments