กีฬาสีภายใน2558 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์28 มิ.ย. 2558 19:53โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ภายในประจำปีการศึกษา2558 โดยท่านผู้อำนวยการ ดวงจิต. สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกีฬาสีภายใน โรงเรียนหนองกราดวัฒนาประจำปีการศึกษา2558 ในกิจกรรมได้มีการเดินขบวนจากลานย่าโม ผ่านหมู่บ้านมายังโรงเรียนในขบวนก็ได้มีการแต่งตัวของแต่ล่ะสี และมีป้ายรณรงค์อบายมุขและยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางให้เด็กเยาวชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยComments