กีฬาสีภายในโรงเรียนเสิงสาง

โพสต์4 ส.ค. 2559 00:44โดยSoengsang School
โรงเรียนเสิงสางจัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 21-23  กรกฏาคม  2559
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนการสร้างระเบียบวินัยและน้ำใจของนักกีฬา

Comments