กลุ่มโรงเรียนสุรนารี ร่วมกิจกรรมกรีฑาจังหวัด ปี 2557

โพสต์28 ธ.ค. 2557 23:06โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา
ดร.สมัคร ไวยขุนทด ประธานกลุ่มโรงเรียนสุรนารี นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนสุรนารี ร่วมกิจกรรมกรีฑาจังหวัด ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557


Comments