กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานนิทรรศการ

โพสต์1 ก.ย. 2558 04:08โดยchokchai chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘Comments