กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

โพสต์1 ก.ย. 2557 22:11โดยAngkana Nabsamrong
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ณ วันที่ 1 กันยายน 2557


Comments