กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โพสต์28 ส.ค. 2557 01:38โดยAngkana Nabsamrong
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 สิงหาคม 2557

Comments