กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ

โพสต์1 ก.ย. 2558 04:16โดยchokchai chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษารอบคัดเลือกประจำภาค ๓ (อีสานตอนล่าง) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ทีม ผลปรากฏว่า ๑.โชคชัยสามัคคี ทีม B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท และสิทธิในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ๒. โชคชัยสามัคคี ทีม A ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

Comments