กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมพวงศึกษา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเกชา เหมือนวาจา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมไพลิน

โพสต์14 ธ.ค. 2563 00:33โดยโรงเรียน ชุมพวงศึกษา   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2563 00:35 ]

Comments