กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปทัศนศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2558 04:00โดยchokchai chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ไปทัศนศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และชายหาดบางแสน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
Comments