กราบขอบพระคุณท่าน ผอ. สพม. เขต 31 ที่กรุณาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวหนองน้ำใสพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

โพสต์18 พ.ย. 2559 00:44โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

Comments