เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2560

โพสต์20 ก.พ. 2560 21:45โดยโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2560  ในวันอังคารที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์
Comments