มัธยมวชิราจัดกิจกรรมรำลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทย

โพสต์11 ก.ย. 2560 02:43โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๐ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรมรำลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
ภาพ : น.ส.ณัฐริกา พลดี ๔/๓ นร.ชุมนุมโสตทัศนศึกษา
Comments