มัธยมวชิราฯจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โพสต์30 พ.ย. 2559 02:33โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ พร้อมกันทั่วประเทศ

ภาพ : นางสาวไอรดา อระเอี่ยม นร.ชุมนุมโสตทัศนศึกษา ๖/๔
ข่าว : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments