มัธยมวชิราฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี

โพสต์13 มิ.ย. 2560 10:04โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
        วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในช่วงบ่าย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี พี่น้อง ว.ก. แนวทิวสนประสานใจดุจสายสัมพันธ์ โดยมีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์
ภาพ :  นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ

Comments