มัธยมวชิราฯจัดพิธีต้อนรับท่าน ผอ.นิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์5 พ.ย. 2557 08:36โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
เมื่อ ๔ พ.ย.๕๗  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามได้จัดพิธีต้อนรับท่าน ผอ.นิพนธ์  โรจนภานุรัตน์ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  โดยท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆได้มาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย อาทิเช่น ดร.ประสาน  ยุวานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม, ผอ.วิชา มานะดี ผอ.สพป.นม.2  ,รองฯ รณชัย  สุขสมบูรณ์ รอง. ผอ.สพม.๓๑ ,คุณสุทิน บางประสิทธิ์ นายก อบต.หนองน้ำแดง, คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ อีกหลายท่าน 
Comments