มัธยมวชิราฯจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙

โพสต์6 พ.ย. 2559 20:59โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และร่วมกับผู้ปกครองประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช


ข่าว : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
ภาพ : น.ส.ไอรดา อระเอี่ยม นร.ชุมนุมโสตทัศนศึกษา
Comments