มัธยมวชิราฯจัดอบรมเพื่อขยายผลโครงการDLIT

โพสต์9 ก.ย. 2559 10:32โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
            โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดอบรมเพื่อขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) โดยมีผู้อำนวยการนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ เป็นประธานเปิดโครงการ ตัวแทนคณะครูเป็นวิทยากรขยายผลโครงการฯ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๕๐-๑๓.๓๐  น.


ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments