มัธยมวชิราจัดอบรม STEM

โพสต์14 ส.ค. 2560 07:06โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
     โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสะเต็มศึกษา(STEM) เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ

Comments