มัธยมวชิราฯเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์3 มิ.ย. 2560 08:53โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
   เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม ๔ ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 


ภาพ : นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments