มัธยมวชิราฯ แห่ทียนพรรษา

โพสต์14 ส.ค. 2560 07:59โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
 เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๐ คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นำนักเรียนชั้น ม.๑ นำเทียนเข้าพรรษาถวาย ณ วัดวชิราลงกรณวราราม และ น.ร.ชั้น ม.๔ นำเทียนเข้าพรรษา ถวายวัดถ้ำไตรรัตน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา

ภาพ : นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อComments