มัธยมวชิราฯกับโครงการ "เด็กนักเรียนตำบลหนองน้ำแดง ลดอ้วน ลดพุง"

โพสต์10 ก.ย. 2559 09:06โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
        วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวารามร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำแดง จัดโครงการ "เด็กนักเรียนตำบลหนองน้ำแดง ลดอ้วน ลดพุง" โดยมีรองธีระพงษ์ วงศ์สุววรณ เป็นประธานเปิดโครงการ 
ภาพ : นักเรียนฝ่ายโสตฯ
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments