มัธยมวชิราฯกับโครงการ"วัยใสใส่ใจดูแลตัว"

โพสต์29 ส.ค. 2559 21:56โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองน้ำแดง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตามโครงการ"วัยใสใส่ใจดูแลตัว"  ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมีรองผู้อำนวยการธีรพงษ์ วงศ์สุวรรณ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 
ภาพ : http://gg.gg/44qqw
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments