มัธยมวชิราลงกรณ นำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์27 ต.ค. 2558 03:34โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดกิจกรรม  "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ระดับชั้น ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นำร่องโรงเรียนขนาดกลาง สพม.31 
Comments