มัธยมวชิราลงกรณฯ สวนสนาม

โพสต์14 ส.ค. 2560 06:41โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๐ กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดกิจกรรม สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ ก.ค.๖๐

ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments