มัธยมวชิราฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๐

โพสต์30 พ.ค. 2560 06:03โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ หอประชุมทิวสน


ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments