มัธยมวชิราฯประกวดการออกแบบกิจกรรม ตามแนวทางSTEM

โพสต์11 ก.ย. 2560 02:24โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามร่วมงานประกวดการออกแบบกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
ภาพ : ครูชนิดาพร พานิคม ,ครูศิริรัตน์ ถอยกระโทก

Comments