มัธยมวชิราฯปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑,ม.๔

โพสต์16 พ.ค. 2560 21:11โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
เมื่อวันที่ ๘-๙ พ.ค.๖๐ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามมีการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน นร. ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รูป : นายชำนาญ วิจิตร
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
Comments