มัธยมวชิราฯรับการนิเทศ

โพสต์11 ก.ย. 2560 02:51โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
    
เมื่อ ๒๓ ส.ค.๖๐ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และนิเทศติดตามนโยบาย สพม.๓๑ 

ประชาสัมพันธ์ : สุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments