มัธยมวชิราฯร่วมงานกฐินพระราชทาน

โพสต์6 พ.ย. 2559 20:19โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
     คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรา
ราม ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร เมื่อ ๔ พ.ย.๕๙ ซึ่งในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พร้อมคณะ เป็นผู้แทนนำมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร และโรงเรียนได้จัดทำโรงทานนำอาหารไปร่วมบริการให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานจัดนักเรียนบริการน้ำดื่ม ถ่ายภาพ จัดนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเตรียมและเก็บอุปกรณ์สถานที่ นักเรียนและคณะครูร่วมเข้าแถวต้อนรับท่านเลขาธิการ กสทช. ประธานในพิธี และในการนี้ กสทช.ยังได้มอบจานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โทรทัศน์ และทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาทข่าว : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
ภาพ :  คุณครูสุจินณา คุณครูพุทธวรรณา คุณครูณัฐจิตรา คุณครูชำนาญ และนางสาวไอรดา นายปิยะพนธ์ (นร.ชุมนุมโสตทัศนศึกษา)
Comments