เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ OBECQA เพื่อประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินคณภาพระดับองค์กร และได้รับคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of Basic Education Commission Quality Award (OBECQA) ตามโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

โพสต์21 ต.ค. 2564 00:43โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments