เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 นายพิษณุ คุณชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ พร้อมด้วยนายประสงค์ รุ่นใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ และคุณครูจารุภัทร ประเสริฐ ได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย เรื่องการแสดงออกของนักเรียน และการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โพสต์24 ส.ค. 2563 02:11โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments